Klooker.nl

Klooker doet wat men echt nodig heeft op dit moment. Steeds meer mensen willen, net als ik, bewuster leven. We willen weten wat we kopen: waar het vandaan komt en wat er mee gebeurt is. Is het milieu vriendelijk gegaan? Hebben ze het transport op een groene wijze laten lopen of komt het helemaal uit b.v. Zuid-Amerika? Krijgen de boeren goed betaald? Hebben kinderen hier aan meegewerkt? Heeft de overheid het geld dat ze hiermee verdiend hebben wel juist besteed? Worden er geen dieren mishandeld? En ga zo maar door.

Klooker is op jacht naar producten die wel over al deze dingen nadenken. Eerlijke producten, met een groot hart voor de wereld, het milieu, dieren en mensen.

En ik ben hen zo dankbaar! Zij nemen de tijd om uit te zoeken waar de producten vandaan komen die ik nu gebruik, brengen dat in kaart, lichten dit toe en tippen bedrijven die met liefde ondernemen.

Dankzij Klooker was ik nu m’n haren  met duurzame shampoo, kan ik m’n huis straks verven met milieu vriendelijke verf en drink ik ECHT verantwoorde thee. En zo hoop ik meer te ontdekken!

Hun quote: Je koopt alleen nog dingen waar je trots op bent en achter staat!

Dit is de toekomst 😀

 

https://klooker.nl/

 

Schermafbeelding 2017-06-14 om 12.27.55